Cytco CRM نسخه کامل

بازاریابی هدفمند، فروش بیشتر، خدمات بهتر

تمام ابزار لازم  در چرخه ارتباط با مشتریان، شامل بازاریابی، فروش، خدمات پشتیبانی، انبارداری، مدیریت اسناد، پروژه ها، منابع انسانی و ده ها ماژول کاربردی دیگر هر آنچه برای موفقیت نیاز دارید را دراختیارتان دارید.