فرصت های شغلی

همکاری باسیتکو


  • تمام وقت و با حقوق ثابت مناسب و بیمه
  • علاقمند به کار گروهی در محیطی پویا در زمینه فناوری اطلاعات IT
  • ترجیحا دارای سابقه کار (کارآموز نیز پذیرفته می شود)
  • تسلط کامل به کامپیوتر و اینترنت و آشنایی با زبان انگلیسی

درخواست کن

  • تمام وقت و با حقوق ثابت و بیمه
  • تسلط نسبی به زبان های برنامه نویسی (PHP, HTML, CSS, jquery)
  • ترجیحاً آشنا با فریم ورک ها و MVC
  • داشتن روحیه تیمی در انجام کارهای گروهی
  • کارآموز نیز پذیرفته می شود

درخواست کن