مقایسه بسته ها

ویژگیها و تفاوت ها

در این قسمت نسخه های مختلف Cytco CRM با یکدیگر مقایسه شده و با نگاهی اجمالی به ویژگی های هر کدام و تفاوت میان آنها دست می یابید.


بازاریابی و فرصت ها
 •  سیستم مدیریت بازاریابی
 • سیستم تعریف و مدیریت کمپین های تبلیغاتی
 • سیستم مدیریت فرصت ها
 • ثبت و مدیریت مشتریان بالقوه
 • ثبت و مدیریت مشتریان بالفعل (حقیقی و حقوقی)
 • امکان تبدیل مشتری بالقوه به بالفعل با یک کلیک

مدیریت فروش

 • سیستم صدور پیش فاکتور و سفارش فروش
 • سیستم صدور فاکتور
 • امکان تعریف مالیات بر ارزش افزوده
 • امکان تعریف مالیات بر حمل و نقل
 • کتابچه های متنوع قیمت

مدیریت مشتری

 • سیستم قوانین به اشتراک گذاری هر ماژول
 • مدیریت گردش کار پیشرفته
 • سیستم مدیریت سطوح دسترسی کاربران
 • امکان تعیین آدرس مشتری روی نقشه
 • مدیریت واحد پول (امکان تعریف چند واحد پولی و نرخ تبدیل)
 • سیستم ثبت مشتری از طریق وب فرم

مدیریت وظایف

 • سیستم مدیریت وظایف و فعالیت های پرسنل
 • مدیریت جلسات
 • سیستم یادآوری وظایف و رویداد ها
 • ثبت یادداشت و اعلام نظر کاربران
 • سیستم ارجاع دهنده

مدیریت اسناد و خدمات

 • سیستم مدیریت و بایگانی اسناد و مدارک مشتریان
 • مدیریت خدمات، انبار و کالاها
 • سیستم مدیریت دارایی ها با شماره سریال
 • مدیریت پایگاه دانش سازمان
 • سیستم مدیریت زبان و اصطلاحات نرم افزار

مدیریت کاربران و فایل ها

 • سیستم مدیریت سایت های سازمان
 • سامانه ارسال پیامک از وب سرویس
 • سامانه ساخت قالب و مدیریت ایمیل
 • امکان ارسال ایمیل از طریق نرم افزار
 • امکان ورود/خروج اطلاعات به/از فایل اکسل
 • سیستم گزارش ساز و فرم ساز پیشرفته

مدیریت تیکت و پیامک

 • سامانه مدیریت ایمیل
 • امکان ارسال ایمیل از طریق نرم افزار
 • سامانه ارسال پیامک از وب سرویس
 • سیستم ثبت تیکت از طریق وب فرم
 • امکان ورود/خروج اطلاعات به/از فایل اکسل
 • مدیریت سایت های سازمان

مدیریت قرارداد و پروژه ها

 • ثبت و مدیریت قراردادهای خدمات
 • سیستم تعریف و مدیریت پروژه ها
 • مدیریت فاز و وظایف در پروژه ها
 • سیستم خدمات پس از فروش برای قطعات
 • سیستم ثبت درخواست مشتری به صورت تیکت

امنیت نرم افزار

 • سامانه امنیتی سیستم ( دارای تاییدیه از مراکز ذیصلاح)
بسته فروش
 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد

 

 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد

 

 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد

 

 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد

 

 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد

 

 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد

 

 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد
 •  ندارد
 •  دارد
 •  دارد

 

 •  ندارد
 •  ندارد
 •  ندارد
 •  ندارد
 •  ندارد

 

 •  دارد

 دارد

بسته پشتیبانی
 •  ندارد
 •  ندارد
 •  ندارد
 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد

 

 •  ندارد
 •  ندارد
 •  ندارد
 •  ندارد
 •  ندارد

 

 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد

 

 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد

 

 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد

 

 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد

 

 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد

 

 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد

 

 •  دارد
بسته کامل
 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد

 

 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد

 

 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد

 

 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد

 

 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد

 

 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد

 

 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد

 

 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد
 •  دارد

 

 •  دارد