موسسه بنیان مهندسی گام ایرانیان

موسسه بنیان مهندسی گام ایرانیان

تشکل مهندسی گام اولین تشکل خود جوش صنفی در حرفه مهندسی بوده که عضو گیری و فعالیت خود را در فضای مجازی با هدف ایجاد همبستگی بین مهندسین در رشته های هفتگانه ساختمان (عمران، معماری، مکانیک، برق، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک) و ایجاد فضایی سالم برای تبادل اطلاعات حرفه ای و همچنین پایگاهی جهت اطلاع رسانی صنفی آغاز نمود. گام برای اینکه رسالت خود را در چارچوبی قانونی ادامه دهد و جهت رسمیت دادن به فعالیتهای خود با عنوان “موسسه بنیان مهندسی گام ایرانیان” به فعالیت خود ادامه می دهد.

گام