ویژگی های تعاملی

icon-2

انطباق با سایر برنامه های کاربردی

  • یکپارچگی با سیستم پست الکترونیک سازمانی (پلاگین برای Microsoft Outlook، Mozilla)
  • پشتیبانی از سیستم تلفن استریسک PBX
  • تقویم چند کاربری
  • قابلیت استفاده از برچسب (Tag Cloud)
  • ایجاد اسناد با فرمتPDF در بانک کتابخانه ای TCPDF
  • اشتراک RSS

به کمک ترکیب نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان با کسب و کار خود می توانید رضایت مشتریان را بهبود بخشیده، و وفاداری مشتریان، بهره وری و سود دهی مجموعه خود را افزایش داده و در مقابل، بسیاری از هزینه های خود را کاهش دهید. دنیای مدیریت ارتباط با مشتریان هرگز به یک شکل باقی نمی ماند.