خدمات و پشتیبانی مشتریان

Cytco CRM ویژگی های خدمات و پشتیبانی مشتریان را فراهم می کند، مانند مدیریت تیکت، مدیریت دانش، پرتال سلف سرویس مشتری، گزارش ها و آمارهای پشتیبانی که برای پشتیبانی خودکار سازمان های مشتری مناسب است. شما همچنین می توانید از ماژول های دیگری که در ارتباط با پشتیبانی مشتری  هستند، استفاده کنید، مانند محصولات، مدیریت فعالیت، تقویم، مدیریت مخاطب و غیره …

ماژول های کلیدی عبارتند از:

مدیریت تیکت
پایگاه دانش
پرتال سلف سرویس مشتری

مدیریت تیکت
۱-پیگیری تمام تیکت های مرتبط با مشتریان به صورت پیوسته به عنوان فرآیند پشتیبانی مشتریان سازمان
۲-تخصیص دادن تیکت  مشکلات به نام  مخاطبین، محصولات و ماژول های دیگر برای داشتن دید بهتری از تیکت های مشکلات 
۳-ایجاد لیست های نمایش سفارشی به عنوان پشتیبانی نیازمندی های شخصی 
۴-تدارک راه حل برای تیکت های مشکلاتی ارائه شدهاز طریق پرتال مشتری 
۵-به روز کردن اتوماتیک وضعیت تیکت ها از طریق ایمیل
۶-تولید تیکت های گزارش کاملا سفارشی
۷-تولید آمار پشتیبانی مشتری برای کمک به مدیران  دربرنامه ریزی فرآیندی کارآمد تر در پشتیبانی 
۸-ایجاد فیلدهای سفارشی مطابق با نیازهای سازمان 

پایگاه دانش
۱-مدیریت پایگاه دانش هوشمند محصول در یک موقعیت مرکزی برای حل بهتر تیکت های مشکلات در کمترین زمان ممکن
۲-تخصیص متن ها با تیکت های مشکلات و محصولات
۳-تهیه دسترسی عمومی به پایگاه دانش پس از دریافت مجوز
۴-نگهداری متن های به روز شده در Cytco CRM بر اساس نظرات مشتری

پرتال سلف سرویس مشتری

این پرتال به صورت کاملا سفارشی بوده و شما می توانید بدون مشکلی آن را در وب سایت تان گسترش دهید

۱-دسترسی امن به پرتال سلف سرویس مشتری
۲-جستجوی متن های پایگاه دانش قبل از ارائه تیکت های مشکلات
۳-بهبود مداوم کیفیت پایگاه داده 
۴-اعلام به روز کردن تیکت مشکلات به مشتریان از طریق ایمیل
۵-پیگیری تیکت های مشکلات 
۶-به روز کردن پروفایل  مشتریان