مقایسه نرم افزار

سیتکو CRM قابلیت های بی شمار و منحصر به فردی را ارائه داده که آن را از سایر رقبا متمایز می نماید. برای آگاهی علاقمندان، مقایسه هایی بین این سیستم و سایر سیستم های مشابه انجام شده تا این وجوه تمایز مشخص گردد.

 

 compare-microsoft           مقایسه SugarCRM با سیتکو CRM