مقایسه SugarCRM با سیتکو CRM

 

قابلیت ها ( Features)

 

سیتکو CRM

 

SugarCRM

 
ویرایش  
استاندارد
  حرفه ای Enterprise  
حساب کاربری (Account)
  تایید   تایید تایید  
مخاطبین (Contacts)
  تایید   تایید تایید  
مشتریان بالقوه (leads)
  تایید   تایید تایید  
تبلیغات ( Campaigns)
  تایید   تایید تایید  
پیدا کردن باگ (Find bugs)
  ضربدر   تایید تایید  
پروژه ها ( Projects)
  تایید   تایید تایید  
وظایف پروژه ( Project Task)   تایید   تایید تایید  
ایمیل ها ( E-mails)
  تایید   تایید تایید  
تقویم (Calender)
  تایید   تایید تایید  
تیکت ها ( Ticket)
  تایید   تایید تایید  
مدارک ( Documents)
  تایید   تایید تایید  
فرصت ها ( Opportunities)
  تایید   تایید تایید  
سفارش فروش ( Sales Order)
  تایید   ضربدر ضربدر  
فاکتور ( Invoice)
  تایید   ضربدر ضربدر  
 سفارش خرید (  purchase Order)
  تایید   ضربدر ضربدر  
پرسش و پاسخ ( FAQ)
  تایید   تایید تایید  
محصولات( Products)
  تایید   تایید تایید  
کتابچه قیمت (Price Books)
  تایید   ضربدر ضربدر  
فازهای پروژه ( Milestones )
  تایید   ضربدر ضربدر  
خدمات (Services)
  تایید   ضربدر ضربدر  

قراردادهای خدمات ( Service Contracts)

  تایید   تایید تایید  
فروشندگان ( Vendores)
  تایید   ضربدر ضربدر  
موجودی ( Inventory)
  تایید   ضربدر ضربدر  
اطلاع رسان پیامک ( SMS Notifier )
  تایید   ضربدر ضربدر  
PBX Manager
  تایید   ضربدر ضربدر  
گزارش ها (Reports)
  تایید   تایید تایید  
داشبوردها( Dashboards)
  تایید   تایید تایید  
وارد کردن ( Import)
  تایید   تایید تایید  
استخراج کردن( Export)
  تایید   تایید تایید  
ایجاد قالب ایمیل ( Email Templates)
  تایید   تایید تایید  
مدیریت کاربر ( User Management)
  تایید   تایید تایید  
گروه ها ( Groups)
  تایید   تایید تایید  
مدیریت نقش ( Management Role)
  تایید   تایید تایید  
مدیریت رمز ورود (Password Management)   ضربدر   تایید تایید  
لیست آیتم های مشاهده شده در هر صفحه
  ضربدر   تایید تایید  
تغییر لوگو ( Change logo)
  تایید   تایید تایید  
یکپارچگی ایمیل (Email Integration)
  تایید   تایید تایید  
حداکثر سایز آپلود (Maximum upload size)
  ضربدر   تایید تایید  
پشتیبان گیری محلی (Local Backup)
  تایید   تایید تایید  
پشتیبان گیری FTP 
(Backup FTP)
  تایید   ضربدر ضربدر  
تعمیر (Repair)
  ضربدر   تایید تایید  
تنظیمات محلی (local Settings)
  تایید   تایید تایید  
پول رایج ( currency)
  تایید   تایید تایید  
جستجو/ جستجوی جهانی (Search / World Search)
  تایید   تایید تایید  
زبان ها ( Language)
  تایید   تایید تایید  
ویرایشگر فیلدها ( Fields Editor)   تایید   تایید تایید  
تغییر نام تب ها (Rename tabs)
  ضربدر   تایید تایید  
سازنده ماژول ( Module Builder)
  ضربدر   تایید تایید  
لود کننده ماژول ( Module Loader)
  تایید   تایید تایید  
پیکربندی ماژول ( Module Configuration)
  ضربدر   تایید تایید  
ویرایشگر لیست انتخابی ( Edit Selective list)
  تایید   تایید تایید  
سفارشی سازی شماره رکورد (Customization Record number)
  تایید   ضربدر ضربدر  
گردش کار (Workflow)
  تایید   تایید تایید  
مبدل ایمیل ( Mail Converter)
  تایید   ضربدر تایید  
نمایش پیش فرض ماژول (default  module Display)
  تایید   تایید تایید  
ویجت های صفحه اصلی (Home screen widgets)
  تایید   ضربدر تایید  
RSS
  تایید   تایید تایید  
امنیت در سطح فیلد ( Field Security)
  تایید   تایید تایید  
موبایل CRM
  تایید   تایید تایید  
پرتال مشتری (Customer Portal)
  تایید   ضربدر تایید  
مدیریت ماژول ( Module Manager)
  تایید   تایید تایید