مقایسه Microsoft Dynamics CRM با سیتکو CRM

 

 

قابلیت ها ( Features)

 

سیتکو CRM

 

Microsoft Dynamics CRM

 
ویرایش  
استاندارد
  استاندارد  
حساب کاربری (Account)
  تایید   تایید  
مخاطبین (Contacts)
  تایید   تایید  
مشتریان بالقوه (leads)
  تایید   تایید  
تبلیغات ( Campaigns)
  تایید   تایید  
تقویم (Calendar)
  تایید   تایید  
پروژه ها ( Projects)
  تایید   تایید  
وظایف پروژه ( Project Task)   تایید   تایید  
رقبا (Competition)
  ضربدر   تایید  
تقویم (Calender)
  تایید   تایید  
تیکت ها ( Ticket)
  تایید   تایید  
مدارک ( Documents)
  تایید   تایید  
اطلاعیه ها (Notifications) تایید تایید  
سفارش فروش ( Sales Order)
  تایید   تایید  
فاکتور ( Invoice)
  تایید   تایید  
 سفارش خرید (  purchase Order)
  تایید   ضربدر  
پرسش و پاسخ ( FAQ)
  تایید   تایید  
محصولات( Products)
  تایید   تایید  
کتابچه قیمت (Price Books)
  تایید   ضربدر  
فازهای پروژه ( Milestones )
  تایید   ضربدر  
خدمات (Services)
  تایید   ضربدر  
قراردادهای خدمات (Service Contracts)
تایید تایید
فروشندگان ( Vendores)
  تایید   ضربدر  
موجودی ( Inventory)
  تایید   ضربدر  
اطلاع رسان پیامک ( SMS Notifier )
  تایید   ضربدر  
PBX Manager
  تایید   ضربدر  
گزارش ها (Reports)
  تایید   تایید  
داشبوردها( Dashboards)
  تایید   تایید  
وارد کردن ( Import)
  تایید   تایید  
استخراج کردن( Export)
  تایید   تایید  
ایجاد قالب ایمیل ( Email Templates)
  تایید   تایید  
مدیریت کاربر ( User Management)
  تایید   تایید  
مدیریت نقش ( Management role)
تایید تایید
گروه ها ( Groups)
  تایید   تایید  
محاسبه مالیات ( Taxes)
  تایید   تایید  
Outlook plugin   تایید   تایید  
مدیریت داده های تکراری ( Duplicate data management) تایید تایید
حذف انبوه ( Clear mass) تایید تایید
ویرایش انبوه (  Edit Mass) تایید تایید
Audit Log تایید تایید
 Integration with SharePoint ضربدر تایید
پرتال مشتری ( Customer Portal) تایید ضربدر
Firefox plugin تایید ضربدر
سفارشی سازی ( Customization) تایید تایید