کارمندان، بزرگترین مانع در اتخاذ ارتباطات یکپارچه گسترده هستند

کارمندان، بزرگترین مانع در اتخاذ ارتباطات یکپارچه گسترده هستند

ارتباطات یکپارچه (UC) در دنیای تجاری روندی فراگیر داشته و برای شرکت های فعال در صنایع گوناگون، مزایای بسیاری ایجاد کرده است. در حال حاضر حوزه فعالیت های تجاری در مقیاس جهانی بوده و از طریق دفاتر کاری متصل بهم، پیشرفت های چشم گیری داشته است که در آن ها دسترسی نامحدود به اطلاعات، بدون در نظر گرفتن زمان، مکان و یا تجهیزات بکار رفته، از اهمیت زیادی برخوردار است. اما هنوز هم موانع متعددی وجود دارد که استفاده گسترده از ارتباطات یکپارچه را مختل کرده است.

uc

بررسی های اخیر آرکادین-Arkadin ، تحت عنوان “گزارش ارتباطات یکپارچه آرکادین:  U گمشده در UC ” نشان دهنده این واقعیت است که خود کارکنان، بزرگترین مانع برای راه اندازی موفقیت آمیز ارتباطات یکپارچه هستند: در این گزارش، ۵۰ درصد از پاسخ دهندگان در مقابل از دست دادن راه کارهای برقرار شده و در حال کار، مقاومت نشان داده و ۴۱ درصد معتقدند که ابزارهای تکنولوژی موجود به عنوان چالش های اصلی آن بوده و به همین دلیل از بکارگیری آن ها منصرف شده اند. البته لازم به ذکر است که در این گزارش، مزایای استفاده از ارتباطات یکپارچه به تفصیل مورد بحث قرار گرفته و این اعتقاد وجود دارد که این ارتباطات برای هر کارمند و کسب و کار، به عنوان یک کلیت،  منافعی را به ارمغان می آورد و  ۷۰ درصد از پاسخ دهندگان منافع اکتسابی خود را قبول دارند، اما، این یافته ها نشان می دهد که در سطح کارمندان، این اطلاعات نیاز به وضوح بیشتری دارند.

علاوه بر این، راه حل های ارتباطات یکپارچه باید با تمرکز بیشتری بر موضوع کاربر محوری، شرایط را برای  بهبود بهره وری، پشتیبانی بیشتر از نیروی کار سیار و خدمات بهتر به مشتریان، تسهیل کند.

هوگوئس ترگویئر- Hugues Treguier، مدیر ارتباطات یکپارچه در آرکادین اظهار داشت:”مشاهده این موضوع لذت بخش است که شمار زیادی از سازمان ها، مزایای بهره وری حاصل از ارتباطات یکپارچه را درک کرده اند، با این حال، تا زمانی که کاربر را به مثابه موضوع مرکزی خود قرار نداده و ارتباط آنها را سریع و قاطعانه برقرار نکنند، منافع مورد نظرشان را کسب نخواهند کرد. تنها شمار بسیار اندکی (۱۲ درصد) از شرکت ها این کار را انجام داده و نتایج حاصله نشان می دهد که چگونه در برخی صنایع، برای استفاده بهینه از ارتباطات یکپارچه به تغییرات بنیادین نیاز خواهد بود.”

این موضوع مثال خوبی است از اینکه بدانیم، چگونه طرح یک برنامه ی تجاری بر روی کاغذ ممکن است بزرگ بنظر برسد، اما بدون حمایت عموم مردم تحقق آن به سهولت میسر نخواهد بود.

تصمیم گیرندگان باید توجهشان را به مسائل درونی هر سازمان معطوف کرده و ارتباطات داخلی را اولویت بندی کنند تا از این طریق مقاومت کارکنان را در برابر تغییرات درون سازمانی که بعضا آنها را به ستوه می آورد، کاهش داده و به جای آن در مجاورت بهره گیری از تحولات جدید، کارکنان را توانمند تر ساخته و به راحتی تشخیص داده شود، کیفیت کاری آنها را چطور می توان بهبود بخشید و نتایج ارزنده ای را در سطح افزایش کار آیی کارکنان بدست آورد.

البته توجه به این نکته هم ضروری است که همیشه شرکت هایی وجود دارند که عقب تر از سایرین بوده و در مرحله بررسی ارزش های ارتباطات یکپارچه قرار دارند و بر روی چگونگی دستیابی سریع به طیف گسترده ای از مزایای این ارتباطات، بررسی هایی را انجام می دهند.

تا کنون، هزینه های اجرای بالا یکی از عوامل مؤثر بر مقاومت های موجود بوده است، اما با نفوذ راه حل های مبتنی بر ابر، این موضوع دیگر بهانه ای بیش نیست و شرکت های تجاری در حال حاضر در میان حرکت به سمت نوآوری های ارتباطات یکپارچه -با تمرکز بر کاربر محوری بودن یا غرق شدن در ناکارآمدی و در نهایت نارسایی ها، در حالتی شناور قرار گرفته اند.