توسعه سرزمین هوشمند (سامانه ملی ساختمان کالا)

توسعه سرزمین هوشمند (سامانه ملی ساختمان کالا)

سامانه ملی ساختمان کالا بر آن است تا با فراهم سازی بستر امن معاملاتی در حوزه صنعت ساختمان، ضمن ارایه ی خدمات متمایز و نظام یافته، امکان داد و ستد انواع مصالح و تجهیزات ساختمانی به قیمت کشف شده در نتیجه تقابل عرضه و تقاضا را، در قالب ابزارهای نوین و به صورت قانونمند و شفاف برای متقاضیان خرید و فروشندگان کالا میسر و با اطلاع رسانی بموقع در خصوص وضعیت بازار، موجبات تضمین منافع طرفین معامله و افزایش حقوق مالکانه ی صاحبان سهام سامانه را فراهم کند.

 

سامانه ملی تدارکات صنعت ساختمان کشور